บ้านเลขที่ Archives - Banandresort.com
บ้านเลขที่ถูกฉโลก สร้างสิริมงคลและโชคชะตา
Apr08

บ้านเลขที่ถูกฉโลก สร้างสิริมงคลและโชคชะตา

เลขที่บ้านในความคิดของคนทั่วไปก็เหมือนเครื่องหมายระบุตำแหน่งบ้านของคุณเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับจดหมาย การใช้ในราชการ เป็นต้น แต่นอกจากประโยชน์ในด้านที่เรากล่าวมาแล้ว เลขที่บ้านยังสามารถบอกถึงโชคชะตาของเจ้าบ้านได้อีกด้วย วันนี้เรามีวิธีการคิดเลขที่บ้านถูกฉโลกมาฝากคุณกันแล้ว และหากว่าผลการคำนวนเลขที่บ้านถูกฉโลกของคุณไม่เป็นมงคล เราก็มีวิธีแก้ไขให้คุณได้ทำตามกันอีกด้วย วิธีคำนวณบ้านเลขที่ถูกโฉลก...

Read More